Corre en gran (Barcelona)

Sant Esteve Sesrovires

10km

GambadersEvents està format per interns i professionals del centre, tots ells amb inquietuds a nivell esportiu i molt conscienciats amb les problemàtiques socials actuals.

La nostra intencionalitat és utilitzar la pràctica esportiva i el treball en equip amb una finalitat solidària. Tenim com a missió l’ organització i el desenvolupament d’esdeveniments esportius fora del centre penitenciari, que permetin una participació massiva de la societat i així aconseguir la màxima recaptació econòmica possible per a donar-ho en benefici a la causa social escollida.

En la primera edició es va escollir l’Hospital de Sant Joan de Déu com a benefactor i es va dedicar la totalitat de la recaptació (un cop cobertes les despeses d’organització) a la investigació del càncer infantil i a la construcció del nou hospital Pediàtric Càncer Center.

En aquesta segona edició s’ha escollit l’Hospital Vall d’Hebron i la recaptació es destinarà a la investigació en ELA del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).